Mickey Su Toyota Promio - Mickey Su Cattery
最頂層  >  Mickey Su Toyota Promio

MICKEY SU TOYOTA PROMIO

我們的甜蜜花兒

2002/03/07~~2005/01/13

於2005年1月13日凌晨~
因疫苗引發的嚴重過敏~台南醫生們,輕忽+處理不當,猝逝於13日凌晨4點
前一篇
CH Cardinay Jasmine of Mickey Su---ㄎ一ㄚㄎ一ㄚ
top of the category
天堂裡的貓咪們
下一篇
Mickey Su Element---電眼美人